ขั้นตอนการจอง

ลงทะเบียน

ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

ยืนยัน OTP เพื่อเข้าระบบ

OTP จะจัดส่งทาง SMS/E-Mail หลังลงทะเบียน

เลือกห้องชุดที่ต้องการ

ชำระเงินจอง

⚫ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง*
⚫ บัตรเครดิต วีซ่า, มาสเตอร์
*ลูกค้าต้องมีบัญชีอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
 


เงื่อนไขการจองซื้อออนไลน์

1. ห้องชุดราคาพิเศษนี้ต้องจองซื้อและชำระเงินจองผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น
2. เปิดจองตั้งเเต่ 8.30-19.00 น.
2. หลังจากเลือกห้องแล้วระบบจะสำรองห้องไว้ให้เป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้ทำการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้และหากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดระบบจะคืนห้องเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นได้จองต่อไป
3. การชำระเงินจองต้องชำระเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยระบบมีให้เลือกชำระ 2 ช่องทาง คือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และ ตัดบัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้น
4. หลังจากจองซื้อออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้าทำสัญญาจองซื้อ ณ สำนักงานขายโครงการภายใน 7 วัน
    กรณีขอสินเชื่อ ต้องเตรียมเอกสารในการยื่นขอสินเชื่อให้พร้อม ณ วันทำสัญญาจองซื้อด้วย
5. ห้องชุดที่จองผ่านระบบออนไลน์แล้ว ภายหลังต้องการเปลี่ยนห้องจะไม่ได้รับสิทธิ์ราคาพิเศษ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการจองตามความเหมาะสม